Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak p?ežít cílené útoky malware

30.06.2010
Tom Olzak vysv?tluje postupy a cíle úto?ník? a popisuje postupy pro obranu, které v ?lánku vyús?ují v sérii sedmi doporu?ení.
Zdroj: http://blogs.techrepublic.com.com/security/?p=3946&tag=leftCol;post-3946
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Služby pro zjiš?ování lokace uživatele - pro? byste se nad nimi m?li d?kladn? zamyslet
Jak zabránit krádežím ID - doporu?ení pro seniory - starší ->>
Design: Webdesign