Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Stránky 200 australských organizací byly p?edm?tem vandalského útoku hacker?

30.06.2010
Útok byl provád?n p?es (nejmenovaný) hosting, kde se nepoda?ilo provést automatickou záplatu (p?í?ina se zjiš?uje). Ke 159 web?m se úto?ník?m poda?ilo zrušit p?ístup zcela.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2010/062910-hackers-vandalise-200-web-sites.html?source=nww_rss
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bezpe?nostní aktualizace pro Adobe Reader a Acrobat
Jak provád?t monitoring v oganizaci s cílem snížení rizik - starší ->>
Design: Webdesign