Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak se chrání uživatelé sociálních sítí ?

22.06.2010
Podle šet?ení, které zpracoval Ponemon Institute - více než polovina tém?? nijak. V ?lánku jsou uvedena n?která další zjišt?ní.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=9445
Autor: JP


<<- novější - Jak bezpe?n? používat G-mail, pokud jste na cestách v cizin?
Bezpe?nost výpo?t? v cloudech - šest doporu?ení - starší ->>
Design: Webdesign