Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jaké použití po?íta?? na pracovním míst? je dnes akceptovatelné?

17.06.2010
Joan Goodchild na stránkách csoonline.com rozebírá nesporn? aktuální otázky. Každý b?hem pracovního procesu zabrouzdá n?kam na Internet. Dnes to jsou nap?íklad sociální sít?, mistrovství sv?ta ve fotbale a další. Jaký to má vliv na produktivitu zam?stnance, Co je ješt? bezpe?né? Pracovník klikne (necht?n?) na ilegální stránku (nap?. s d?tským pornem), co s tím? V ?lánku Goodchildové je také umíst?na ?ada dalších odkaz? na související problematiky, nap?. - Security Tools, Templates, Policies.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/596980/not-safe-for-work-what-s-acceptable-computer-use-in-today-s-office-
Autor: JP


<<- novější - Správné chování na internetu
Vyšlo: (IN)SECURE Magazine issue 26 - starší ->>
Design: Webdesign