Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

IT a monitoring zam?stnanc?

17.06.2010
Tam Harbert: i když se o tom oficiáln? nemluví, monitoring a dohled se stávají v?tší sou?ástí práce IT specialist?. Autor p?edává v tomto sm?ru zkušenosti pracovník? n?kterých firem. V záv?ru ?lánku jsou uvedena n?která pravidla, jejichž dodržování by m?lo napomoci k tomu, aby monitoring probíhal správn?.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9177981/Employee_monitoring_When_IT_is_asked_to_spy
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Schneier?v blog k metod? ENF
Ješt? k nástroji Poet umož?ujícímu útoky na databáze - starší ->>
Design: Webdesign