Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Temná stránka mobilních aplikací

07.06.2010
?lánek Davida Silmena vychází z materiálu na stránce Dark Side Arises for Phone Apps. Množství aplikací pro chytré mobilní telefony nar?stá obrovským tempem. Roste tím však i potenciální nebezpe?í, které se v n?které z nich m?že skrývat.

P?íklad najdete v ?lánku Hackers plant virus in smartphone games (hry 3D Anti-Terrorist a PDA Poker Art) .
Zdroj: http://digitalne.centrum.cz/temna-stranka-mobilnich-aplikaci/
Autor: JP


<<- novější - Adobe Flash - úto?níci zneužívají kritickou chybu
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 22/2010 - starší ->>
Design: Webdesign