Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Odchod Google od Windows neochrání spole?nost p?ed bezpe?nostními problémy

02.06.2010
Stefanie Hoffman : múže to být reakce na dopad útoku Aurora. Bezpe?nostní firmy však hájí Microsoft, tento útok se opíral p?edevším o slabiny koncových uživatel?. Úto?níci umí napsat obdobné malware pro libovolný opera?ní systém (v?etn? MAC OS a Linuxu).
Zdroj: http://www.crn.com/security/225300037
Autor: JP


<<- novější - Kybernetické útoky jsou nejv?tší hrozbou pro americké rozvodné sít?
Etika spole?nosti versus bezpe?nostní etika - starší ->>
Design: Webdesign