Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Problémy v síti - jak potom obnovit provoz

22.05.2010
Reuven Harrison (CTO of Tufin Technologies) sepsal strategii o t?ech základních krocích, která má minimalizovat rizika p?i zm?nách konfigurací:
  • Zredukujte pravd?podobnost konfigura?ních chyb
  • Detekujte problém co nejd?íve
  • Ujist?te se, že m?žete provést rychlou obnovu, pokud n?co p?jde špatn?
Zdroj: http://www.net-security.org/article.php?id=1441
Autor: JP


<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 20/2010
Hacke?i mohou nekontrolovan? mazat p?átele ve Facebooku - starší ->>
Design: Webdesign