Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kopírky vaší kancelá?e mohou obsahovat osobní data

18.05.2010
Nikoliv nové varování, p?ipojené video (stojí za zhlédnutí) ukazuje možné problémy - pevný disk, zapomenuté dokumenty) p?i prodeji použitých za?ízení.

Viz také starší ?lánek - Paper Torn with a Document Shredder Can Be Reconstructed. I data ze skartova?ek lze s ur?itým úsilím (za ur?itých podmínek) rekonstruovat.
Zdroj: http://www.labnol.org/software/office-photocopy-machines-store-data/13680/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Terorizmus prost?ednictvím hmyzu?
Design: Webdesign