Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Výpo?ty v oblacích (cloudech) - jaká je situace v USA?

13.05.2010
?lánek je komentá?em k výsledk?m analýzy, kterou provedla spole?nost Ponemon. Tyto postupy (výpo?ty v oblacích) používá více než polovina amerických organizací. Z nich ale mén? než polovina v??í, že zde existují pot?ebná bezpe?nostní hodnocení.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=9282
Autor: JP


<<- novější - ?ty?i v?ci ohledn? vašeho soukromí, o kterých se od Facebooku nedozvíte
Za dv? t?etiny phishingu v druhém pololetí 2009 je odpov?dný gang Avalanche (východní Evropa) - starší ->>
Design: Webdesign