Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

N?jak tak si p?edstavuji biometriku ve službách ?lov?ka - password je ve?ejný, ale zp?sob jeho psaní je unikátní a tajný

18.02.2005
Je to všechno pochopiteln? v po?átcích, ale výsledkem by mohlo být to, že vás systém vyzve vložit password tímto zp?sobem:
napište: Ferda mravenec, práce všeho druhu
Napíšete a budete p?ihlášeni. Systém ovšem nebude snímat ve?ejn? známý password, ale zp?sob jeho psaní...
Má to ješt? svoj mouchy, jako že se musí zajistit utajenost "zp?sobu psaní", ale možná je to z hlediska systémové bezpe?nosti stejné jako utajení vlastního passwordu, to je ovšem na hlubší zamyšlení a diskusi.
Zdroj: http://www.620ktar.com/?nid=49&sid=27055
Autor: VK


Design: Webdesign