Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nechte harddisk, a? vám sám p?edem ?ekne, že kon?í

05.05.2010
Radek Kubeš: Ztráta obsahu pevného disku po?íta?e nebo zálohy na disku externím m?že znamenat katastrofu. P?itom je pom?rn? snadné zjistit, v jaké kondici váš harddisk je. A v p?ípad?, že se blíží konec jeho dní, si v?as p?enést data jinam.
Zdroj: http://technet.idnes.cz/nechte-harddisk-at-vam-sam-predem-rekne-ze-konci-fro-/software.asp?c=A100430_142410_software_vse
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Znovuoživení steganografie - starší ->>
Design: Webdesign