Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Otev?ený dopis spole?nosti Google : chra?te lépe soukromí p?i zavád?ní nových služeb

27.04.2010
Dopis je podepsán signatá?i z deseti r?zných zemí.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9176013/Google_s_privacy_afterthought?source=rss_security
Autor: JP


<<- novější - Jak d?ležitá je bezpe?nost ve vztahu k r?zným aspekt?m podnikání?
Sociální sí? Blippy najímá bezpe?nostního ?editele - starší ->>
Design: Webdesign