Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Proti pad?lk?m - Anti-Counterfeiting Trade Agreement

22.04.2010
První draft, do kterého m?že nahlédnout i ve?ejnost. Viz komentá? - Acta copyright treaty draft gets first public airing.
Zdroj: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146029.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - K chystanému vydání p?ehledu spole?nosti PricewaterhouseCoopers
Rozsáhlá p?íru?ka k bezpe?nosti ve Windows 7 - starší ->>
Design: Webdesign