Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Tento týden se v Barcelon? koná konference Black Hat Europe 2010

12.04.2010
Na stránce je program konference. Komentá? k n?mu najdete v ?lánku Jeremy Kirka - Hacker conference to address emerging Web threats.
Zdroj: http://www.blackhat.com/html/bh-eu-10/bh-eu-10-schedule.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Brian Krebs varuje p?ed lištami (toolbars), které antivirové firmy p?idávají ke svým produkt?m
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 14/2010 - starší ->>
Design: Webdesign