Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost výpo?t? v oblacích, co je dobré, co je špatné a co p?íšerné

06.04.2010
Malý p?ehled této, ješt? stále ne úpln? zažité problematiky.

Viz také ?lánek Cloud Computing Security Policies, Procudures Lacking, který hodnotí výsledky p?ehledu spole?nost Symantec a Ponemon Institute, který se touto problematikou také zabýval. Jsou zde uvedena také n?která doporu?ení.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9174687/Cloud_security_The_good_bad_and_ugly?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - Kamera, která ukáže, zda jste sledováni
Jak si vy?istit po?íta? od malware - starší ->>
Design: Webdesign