Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 13/2010

05.04.2010
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Upozorníme vás na zajímavý p?ehled 21 skrytých nebezpe?í, na doporu?ení, která mají pomoci zabránit únik?m dat (Debra Shinder, Tom Olzak) a na stále se vracející upozorn?ní ohledn? toho, že hesla je t?eba m?nit.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-bankovni-trojane-tvori-dve-tretiny-noveho-malware/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Rivalita malware: Zeus versus SpyEye
Úniky dat, jak se jim bránit? - starší ->>
Design: Webdesign