Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Varování, které se týká let?, kde je umožn?no bezdrátové p?ipojení

30.03.2010
Autor doporu?uje takovýmto p?ípadným uživatel?m p?ijmout p?íslušná obranná opat?ení (privacy filter) a rad?ji nepracovat na ni?em d?ležitém.
Zdroj: http://catless.ncl.ac.uk/Risks/25.97.html#subj7.1
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Google Chrome a Android, jejich hack se ve Vancouveru nekonal
Voln? dostupný kurz forenzní analýzy prohlíže?? - starší ->>
Design: Webdesign