Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

US armáda : ?ínské kybernetické útoky v roce 2010 zna?n? narostly v rozm?ru a d?ležitosti

27.03.2010
V?tšina t?chto útok? je orientována na získání dat, ale ukazuje se, že úto?níci mají dostatek zkušeností k tomu, aby takovéto útoky m?ly dopad na celé sít?.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9174242/Military_warns_of_increasingly_active_cyber_threat_from_China_?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - P?t „velkých“ open source bezpe?nostních aplikací pro desktop
Velká Británie: policie požaduje, aby internetové kavárny sledovaly své uživatele - starší ->>
Design: Webdesign