Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Odkud p?ichází útoky (spam)?

26.03.2010
Podle umíst?ní server? p?ichází t?etina útok? z USA. Jestliže se však podíváme na IP adresu odesilatele, pak je rozložení jiné: ?ína 28,2 procent, Rumunsko 21.1 procent a USA 13,8 procent (MessageLabs).

Výsledky jiného, pon?kud odlišn?ji orientovaného p?ehledu najde ?tená? na stránce Millions continue to click on spam (Messaging Anti-Abuse Working Group) - bezpe?nost e-mailu, kdo otev?e jeho p?ílohu ?i klikne na odkaz ve spamu. Celá zpráva je pak zde - 2010 MAAWG Email Security Awareness and Usage Report.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2010/03/25/spam_malware_trends/
Autor: JP


<<- novější - Malware p?episuje aktualiza?ní funkce aplikací
Kanada je snadnou ob?tí pro kybernetické úto?níky. 17letý kluk m?že zmrza?it ekonomiku zem? - starší ->>
Design: Webdesign