Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nostní firmy varují p?ed dalším útokem, který zneužívá díru v IE

24.03.2010
Microsoft p?ed touto chybou IE varoval poprvé 9. b?ezna s tím, že m?že být zneužita k cíleným útok?m. Ukazuje se však, že exploity jsou nyní již zna?n? rozší?ené.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9174018/Security_companies_warn_of_uptick_in_new_IE_attack?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - ?ínská vláda reaguje rozhn?van? na rozhodnutí Google odejít z ?íny
Zem?, které nev?nují dostate?nou pozornost kyberkriminalit?, budou Spojenými státy „penalizovány“ - starší ->>
Design: Webdesign