Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

UK : jsme p?ipraveni i na kybernetický útok velkého rozsahu

19.03.2010
Británie je v tomto sm?ru na tom nejlépe ze zemí EU. V ?lánku je také zmínka o p?ipravované operaci White Noise (má simulovat katastrofický pád telefonní sít? v národním m??ítku). Pro podobné cvi?ení, které by m?lo prob?hnout v zemích EU koncem roku 2010, považuje Evropská komise jeho termín za nereálný.

Evropské d?ní v tomto sm?ru popisuje ?lánek Protecting Europe against large-scale cyber-attacks.
Zdroj: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8573152.stm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Antiviry a antimalware programy nejsou užite?né?
Každý ?tvrtý školák ve Velké Británii p?ipouští, že se pokoušel o hacking - starší ->>
Design: Webdesign