Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Klady a zápory biometrické autentizace

26.02.2010
Zeljka Zorz stru?n? poukazuje na fakt, že p?es ur?itou pohodlnost p?i využívání t?chto technik existují dnes již dob?e známé nevýhody (otisk prstu máme jediný na celý život, p?i „kompromitaci“ ho nem?žeme zm?nit.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=8922
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Recenze prohlíže?e Comodo Dragon
Kritický názor na pr?b?h cvi?ení kybernetické bezpe?nosti v USA - starší ->>
Design: Webdesign