Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

50 procent evropských teenager? bezstarostn? dává své osobní informace všanc internetu

10.02.2010
Informace zde p?itom mohou z?stat napo?ád a být dostupné komukoliv. Vyplývá to ze zprávy Evropské komise, kterou tato zve?ejnila k p?íležitosti Dne Bezpe?n?jšího Internetu.

Viz také: Polovina d?tí reaguje na internetu na zprávy od cizích lidí, rodi?e je p?íliš nechrání.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=8853
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Informace vyt?žené z Facebooku jsou používány v podvodech
Vydáno OpenDNSSEC 1.0.0 - starší ->>
Design: Webdesign