Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Spole?nost v Michiganu žaluje banku kv?li nedostate?nému zabezpe?ení

10.02.2010
Zam?stnanec spole?nosti EMI byl p?edm?tem úsp?šného phishingového útoku a v d?sledku toho firma p?išla o p?l miliónu dolar?. Banka totiž rozesílá svým klient?m e-maily, ve kterých je žádá, aby klikli na odkaz kv?li aktualizaci bezpe?nostních technologií banky. Zajímavý p?ípad.
Zdroj: http://www.krebsonsecurity.com/2010/02/comerica-phish-foiled-2-factor-protection/
Autor: JP


<<- novější - Nový ruský botnet se pokouší zlikvidovat svého rivala
Co o vás prozradí váš prohlíže?? - starší ->>
Design: Webdesign