Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

S kvalifikovaným certifikátem rad?ji necestujte

26.01.2005
?lánek na Lup? se zabývá problematikou kvalifikovaných certifikát? a akreditovaných certifika?ních autorit z pohledu na situaci v jednotlivých zemích EU. Nejednotný p?ístup t?chto zemí vede k problém?m v praxi. Autorem ?lánku je Miloš Mojžíš, konzultant firmy Unicorn.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=3919
Autor: JP


<<- novější - P?íru?ka pro st?ední management, administrátory a správce sítí pro tvorbu bezpe?nostní politiky a zabezpe?ení systém? na internetu
Vyšel draft NIST Special Publication 800-76, Biometric Data Specification for Personal Identity Verification - starší ->>
Design: Webdesign