Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Phishing - p?ehled problematiky

26.01.2005
Autorem ?lánku je Abhishek Kumar a v ?lánku dospívá k následujícímu záv?ru:

The problem of Phishing does not have a single solution as of now. Phishing is nota just a technical problem and Phishesrs would keep coming up with new ways of attacking the users. Banks should undertake periodic vulnerability analysis to identify and plug weakness that can lead to a successful Phishing attack. The solution lies in a combination of controls setup by the organization and user awareness.
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/Phishing-a_new_age_weapon.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Spyware - toto nebezpe?í je IT manažery stále podce?ováno
Analýza log? - p?ehlížená oblast po?íta?ové bezpe?nosti? - starší ->>
Design: Webdesign