Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Útoky typu clickjacking - problémy p?ehlíže?? p?etrvávají

20.01.2010
Autor ?lánku jako p?íklad uvádí sou?asný problém na stránkách sociální sít? Facebook.
Zdroj: http://www.h-online.com/security/news/item/Clickjacking-problem-in-browsers-persists-908033.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Odposlechy v bývalém Sov?tském Svazu
?ínský útok na Google je kybernetickou krádeží - starší ->>
Design: Webdesign