Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

CryptoFest 2005 - výzva pro p?ednášející ...

21.01.2005

CryptoFest 2005
19. b?ezen 2005
Praha

Hledáme p?ednášející (Call for Papers)

CryptoFest je jednodenní p?ednáškový seminá? zam??ený na technologie i teorii zabezpe?ení dat za pomoci šifrování. Akce je ur?ená zvídavým lidem, kte?í se nebojí technologií a cht?jí se dozv?d?t jak bezpe?n? šifrovat a chránit své soukromí.

Vyzýváme odborníky, kte?í umí pohovo?it p?ed publikem na témata související se šifrováním (podrobné vymezení najdete na našich stránkách), aby se k nám p?ipojili.

Chcete-li se p?ipojit, pošlete nám krátkou anotaci (50-200 slov) návrhu Vaší p?ednášky do 26.1. na adresu info@cryptofest.cz

Podrobné informace najdete na: http://www.cryptofest.cz/

Harmonogram 26.1.2005 - Ukon?ení hledání p?ednášejících. 01.2.2005 - Vyhlášení vybraných p?ednášek. 28.2.2005 - Termín pro úplné verze do sborníku. 19.3.2005 - Konání seminá?e.

Ing. Jakub Trávník
- hlavní organizátor seminá?e CryptoFest 2005, www.cryptofest.cz
pod záštitou Studentské unie ?VUT, Klubu Silicon Hill.
GnuPG key

Zdroj: http://www.cryptofest.cz/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign