Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Shamir a spol. k praktickému útoku na algoritmus A5/3 pro budoucí sít? GSM

12.01.2010
Autory studie jsou Orr Dunkelman, Nathan Keller a Adi Shamir. Studie se zabývá algoritmem KASUMI, který je chystán do t?etí generace sítí. Auto?i prezentují nový typ útoku, který nazývají „sandwich attack“. KASUMI je verze algoritmu MISTY, transformovaná pro pot?eby GSM. Ukazují, že došlo p?i tomto p?evodu k zásadnímu oslabení síly algoritmu. Útok se však opírá o tzv. p?íbuzné klí?e (related keys) a je možné, že ho nep?jde p?ímo využít, zmír?ují auto?i studie v jejím konci své záv?ry.

Viz komentá?e:
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2010/013.pdf
Autor: JP


Design: Webdesign