Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Forenzní analýza - sledování p?ipojovaných za?ízení (USB disky, mobily, MP3 p?ehráva?e) podle sériových ?ísel

06.01.2010
Toto ?íslo mají jen n?která za?ízení, není jich však málo. Autor se zamýšl nad jejich využitelností ve forenzní analýze.
Zdroj: http://www.irongeek.com/i.php?page=security/tracking-users-malware-and-data-leaks-via-the-usb-serial-numbers-on-flash-drives-smart-phones-and-mp3-players
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

FAQ: Používejte sv?j chytrý mobil bezpe?nou cestou - starší ->>
Design: Webdesign