Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

?ízení informa?ní bezpe?nosti v bankách a dalších finan?ních institucích

20.01.2005

5. 4. 2005 se uskute?ní seminá? na téma :
?ízení informa?ní bezpe?nosti v bankách a dalších finan?ních institucích
- kód seminá?e: 142

Seminá? vedou:
Ing. Lud?k Novák, Ph.D.
Ing. Tomáš Rosa, Ph.D.
Mgr. Pavel Vondruška

Místo konání: budova Raiffeisen stavební spo?itelny, a.s.
Program a bližší informace najdete na stránce po?adatele .

Zdroj: http://www.legendor.cz/
Autor: PV


<<- novější - Neo?ekávané d?sledky pokroku
Konfigurace SSL/TLS u Apache 2 krok za krokem pro dosažení maximální bezpe?nosti - starší ->>
Design: Webdesign