Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ameri?ané za?ali diskutovat s Rusy o bezpe?nosti internetu

14.12.2009
A také s kontrolním výborem OSN. P?es rozdílné názory na to, co by m?lo být p?edm?tem t?chto rozhovor?, konstatují auto?i ?lánku (JOHN MARKOFF a ANDREW E. KRAMER), že dochází k d?ležitému posunu po ?ad? let, kdy takováto komunikace neprobíhala v?bec.

Tématu se také v?nuje Bruce Schneier na svém blogu - U.S./Russia Cyber Arms Control Talks.

Viz také komentá? - http://www.scmagazineus.com/us-and-russian-officials-talk-cyberissues/article/159588/.
Zdroj: http://www.nytimes.com/2009/12/13/science/13cyber.html?_r=3&hp
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Data na fyzických médiích mažte adekvátní cestou
Bezpe?nostní st?ípky 50/2009 - starší ->>
Design: Webdesign