Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Hrozby v roce 2010 podle Trend Micro

10.12.2009
?lánek je komentá?em ke zpráv? The Future of Threats and Threat Technologies. Je zde vyjmenováno osm hrozeb:
 • Nebude se jednat o globální akce, ale p?jde o lokalizované a cílené útoky
 • Všechno je o pen?zích, takže kyberkriminalita nevymizí
 • Objeví se dopady na Windows 7, vzhledem k tomu, že tento opera?ní systém je v základní konfiguraci mén? bezpe?ný než Windows Vista
 • Útoky infekcemi jsou normou, sta?í jedna návšt?va webové stránky k tomu, abyste byli infikováni
 • Nové sm?ry útok? se objeví ve virtualizovaných/obla?ných prost?edích
 • Boti nemohou být zastaveni a budou všude kolem nás
 • Sít? spole?ností a sociální sít? se budou ot?ásat díky datovým pr?nik?m
 • Webové hrozby budou i dále ohrožovat uživatele internetu
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=8600
Autor: JP


<<- novější - Top 10 botnet? a jejich dopad
Interview s Bruce Schneierem: copyright, internet atd. - starší ->>
Design: Webdesign