Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Rok 2010 a bezpe?nostní trendy

05.12.2009
Seznam p?edpov?dí, který vydala spole?nost Websense:
 • Útoky na Web 2.0 narostou ve své sofistikaci a budou stále více p?evládat
 • Botnetové gangy budou provád?t rivalské války
 • E-mail znova bude v centru pozornosti úto?ník?
 • Jsou o?ekávány célené útoky na produkty Microsoftu, zejména IE 8 a Windows 7
 • Nev??te výsledk?m vyhledávání
 • Chytré mobily se stanou dalším t?žišt?m útok? hacker?
 • Vytvá?eni malwarizovaných reklam na známých stránkách bude pokra?ovat, vzorem je letošní úsp?šný útok na stránky New York Times
 • Prokáže se, že Macy nejsou odolné proti exploit?m
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=8574
Autor: JP


<<- novější - Varování - nadcházející váno?ní svátky z hlediska únik? dat mohou být nejhorší v?bec
Kým vlastn? je CSO (bezpe?nostní ?editel)? - starší ->>
Design: Webdesign