Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Národy pot?ebují doktrinu pro kybernetickou válku

01.12.2009
Konstatuje to William Jackson, vychází p?itom z nedávných výsledk? studie spole?nosti McAfee. Prost?edky kybernetické války jist? existují, nejsou však zatím sprán? pojmenovány.
Zdroj: http://gcn.com/articles/2009/11/30/cybereye-cyberwar-doctrine.aspx
Autor: JP


<<- novější - Podvodníci za?ínají využívat lepší nástroje pro sledování d?ní v sociálních sítích
Šedý internet - jaký je vlastn?? - starší ->>
Design: Webdesign