Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kybernetické pr?niky jsou utajovány

27.11.2009
V ?lánku agentury Reuters se uvádí, že na zve?ejn?né p?ípady datových pr?nik? p?ipadá mnohem více takových p?ípad?, kdy se o uskute?n?ných datových pr?nicích ml?í. N?kdy není informována ani FBI (je popisována situace v USA).
Zdroj: http://www.itweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=28347:cyber-breaches-kept-secret&catid=219:reuters
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Používejte pro online finan?ní transakce PC, které je ur?eno jen k t?mto ú?el?m
K sou?asným bankovním trojan?m - starší ->>
Design: Webdesign