Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak po?íta?e nezvládají matematiku

02.11.2009
P?esn?ji - aritmetické výpo?ty. Mike Bedford uvádí konkrétní p?ípady a dovozuje, jak toto chování v ur?itých situacích m?že zp?sobit vážné škody.

Nep?ehlédn?te odkaz na velice zajímavý ?lánek téhož autora - 10 computing conspiracy theories examined.
Zdroj: http://www.techradar.com/news/computing/why-computers-suck-at-maths-644771
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Podvody spojené se sociálními sít?mi
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 44/2009 - starší ->>
Design: Webdesign