Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

10 ?astých chyb p?i bezpe?nostní konfiguraci sít?

30.10.2009
Vyjmenovává je Brien Posey.
Zdroj: http://blogs.techrepublic.com.com/10things/?p=1115&tag=nl.e042
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Enhanced Mitigation Evaluation Toolkit (EMET) - voln? dostupný nástroj MS pom?že aplikacím bránit se proti známým útok?m
Je digitální gilotina tou správnou cestou? - starší ->>
Design: Webdesign