Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Scareware - doporu?ení, jak se mu vyhnout

22.10.2009
P?t tip? p?ipravil Jeff Butera :
  • Vyhýbejte se dodatk?m (ads) na jakýchkoliv webech, a? již d?v?ryhodných ?i nikoliv.
  • Používejte antiviry, které testují odkaz, na který se chystát kliknout (Norton, AVG).
  • Nep?estávejte být ostražití. Incidenty s New York Times ?i Google demonstrují, že žádný web není bezpe?ný.
  • Chra?te se. Nejenom používejte antivirový SW, ale zárove? se ujis?ujte, že programy jsou aktualizovány a záplatovány.
  • V p?ípad? útoku reagujte rychle. Pokud na Váš po?íta? úto?í scareware, p?ejdete rychle do správce úloh a ukon?ete inkriminovanou úlohu.
Stojí za to také si p?e?íst komentá? ke zpráv? Symantecu Report on Rogue Security Software. Mimo jiné zde najdete názvy nej?ast?ji ší?ených podvodných program? takových, jako jsou SpywareGuard 2008, AntiVirus 2008, AntiVirus 2009, SpywareSecure a XP AntiVirus.

A také - Millions (yes, millions) of Computers are Infected by Fake Security Software
Zdroj: http://www.abcactionnews.com/news/local/story/5-tips-for-dealing-with-scareware/kfDyH-Gs90e30sTBHfQhkg.cspx
Autor: JP


<<- novější - Kryptografie zachránila muže, který natá?el své spolubydlící
?editel NSA se stává šéfem nov? vznikající United States Cyber Command - starší ->>
Design: Webdesign