Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 10/2009

18.10.2009
Práv? vyšel e-zin Crypto-World 10/2009.

Kódy, ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1328) 18.10.2009.

Spole?n? s t?mito kódy byl zaslán i kód, který umož?uje zájemc?m se p?ihlásit do podzimní Sout?že 2009 v lušt?ní.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy co nejd?íve opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 10/2009
----------------------
A. Podzimní Sout?ž v lušt?ní 2009 za?íná 2
B. Pravidla Sout?že 2009 2-3
C. Sout?ž 2009 – ceny 3-4
D. Doprovodný p?íb?h k Sout?ži v lušt?ní 2009 (P.Vondruška) 5- 10
E. Luštitelské etudy I. Rusko 1918 (K.Šklíba) 11- 21
F. O ?em jsme psali v ?íjnu 1999-2008 22-23
G. Záv?re?né informace 24

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Soutež 2009 , Nápov?da ?.1 - starší ->>
Design: Webdesign