Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Katedra algebry MFF UK v Praze zve zájemce na p?ednášky Prof. Serge Vaudenay

08.10.2009
Katedra algebry MFF UK v Praze Vás zve na p?ednášky

které p?ednese

Prof. Serge Vaudenay
Security and Cryptography Laboratory (LASEC)
Swiss Federal Institute of Technologies Lausanne

P?ednášky se ukute?ní v posluchárn? K1, Budova MFF UK Praha, Sokolovská 83, Praha 8 (u stanice metra K?ižíkova).

P?ednášky jsou ur?eny pro zájemce o tuto problematiku.
Není pot?eba se p?edem registrovat. (Vstup pochopiteln? zdarma)
Zdroj: http://www.mff.cuni.cz/
Autor: PV


Design: Webdesign