Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Soumrak SHA-1, ohrožení elektronických podpis? i rozpo?t? IT

14.09.2009
?lánek Vojt?cha Kmenta na Lup?: Je SHA-1 prolomena nebo není? Kvalifikované certifikáty od 1. ledna již pouze s SHA-2. Budete muset kv?li SHA-2 upgradovat všechny stanice Windows?

Poznámka (JP): Výhledový (nikoliv však okamžitý) pezimismus je na míst?. Je však otázkou, kdy se uvád?ná nebezpe?í stanou skute?n? reálnou hrozbou. Pro organizace však skute?n? platí, že by se m?ly na tuto dobu p?ipravit.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/soumrak-sha-1-ohrozeni-el-podpisu-i-rozpoctu-it/
Autor: JP


<<- novější - Stalo se: elektronický podpis prý platí, dokud se neprokáže opak
NIST vydal: Draft Special Publication SP 800-85B-1 PIV Data Model Conformance Test Guidelines - starší ->>
Design: Webdesign