Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

USA majú nové pravidlá pre kontrolu notebookov, mobilov na hraniciach

31.08.2009
Z úvodu: Ministerstvo vnútornej bezpe?nosti Spojených štátoch amerických (MVB) na konci tohto týžd?a zverejnilo nové pravidlá pre kontrolu notebookov, mobilov, pamä?ových kariet a USB k?ú?ov a akýchko?vek elektronických zariadení obsahujúcich dáta pri colnej a imigra?nej kontrole na hraniciach, letiskách alebo iných vstupných bodoch do USA.
Pravidlá platia pri vstupe do USA aj odchode z krajiny a riadia sa pod?a nich úrady imigra?nej aj colnej kontroly.

Viz ?lánek - Bush´s Search Policy For Travelers Is Kept.
Zdroj: http://www.dsl.sk/article.php?article=7983
Autor: JP


<<- novější - Trojan umož?ující odposlech Skype již pobíhá po internetu
Design: Webdesign