Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kryptografické párování na hypereliptických k?ivkách

31.08.2009
Auto?i (J. Balakrishnan, J. Belding, S. Chisholm, K. Eisenträger, K. Stange a E. Teske) p?ipravili aktuální p?ehled problematiky. Sou?ástí studie (31 stran) je také rozsáhlá bibliografie.
Zdroj: http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/techreports/2009/cacr2009-30.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign