Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Mimo?ádn? výkonný spamový firewall od Barracuda Networks

20.12.2004

Americká spole?nost Barracuda Networks uvedla na trh Barracuda Spam Firewall 800, dedikované antispamové a antivirové za?ízení s jednoduchou obsluhou a instalací. Je vhodné pro velké organizace a poskytovatele internetových služeb. Nabízí nejvyšší výkon dostupný pro e-mailové brány. Dokáže zpracovat až 1,3 miliónu zpráv za hodinu. Tato mimo?ádná rychlost je dosažena minimalizací doby zpracování jednoho e-mailu díky unikátní vnit?ní architektu?e tohoto spamového firewallu.

Výkon Barracuda Spam Firewall 800 odpovídá nárok?m 30 000 nadpr?m?rn? aktivních uživatel?. Svými schopnostmi rozši?uje vlastnosti dosud nejvýkonn?jšího firewallu firmy tj. modelu Barracuda Spam Firewall 600.

Firma Barracuda Networks tak rozší?ila po?et vyráb?ných model? na p?t (modely 200, 300, 400, 600 a 800), které podporují 1000 až 30000 aktivních uživatel?, a to bez poplatk? za jednotlivého uživatele. Tato ucelená škála ?ešení pokrývá nároky od malých spole?ností až po velké poskytovatele internetových služeb.

Barracuda Spam Firewall m?že být instalován za necelých p?t minut. V provozu je automaticky aktualizován, aby byl schopen ?elit novým vir?m a formám spamu.

Barracuda za své firewally v roce 2004 získala p?t významných ocen?ní - nap?íklad Network Computing Editor's Choice Award a Well-Connected Award.

V ?eské republice je distributorem firewall? firmy Barracuda Networks pražská spole?nost Gesto Communications.
Kontakt: ?editel Gesto Communications Ji?í Línek, (+420) 271 735 344, secretary@gestocomm.cz

Zdroj: http://www.barracudanetworks.com
Autor: PV


<<- novější - Internet by m?l být bezpe?n?jší - t?i doporu?ení
Design: Webdesign