Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 33/2009

17.08.2009
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne lze upozornit p?edevším na zp?ístupn?né prezentace vystoupení na konferenci Black Hat, diskuze k budoucnosti IT bezpe?nosti v USA a n?které informace k problematikám forenzní analýzy.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-twitter-znova-hacknut/
Autor: JP


<<- novější - US Cyber Challenge - americká výzva orientovaná na vyškolení hacker? v boji proti kyberkriminalit? a špionáži
Black Hat 2009 - prezentace a ?lánky k vystoupením jsou nyní online - starší ->>
Design: Webdesign