Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Crypto-World 12/2004 vyjde 19.12.2004

16.12.2004

Vážení ?tená?i Crypto-World 12/2004, který bude celý v?nován skon?ené letošní podzimní sout?ži v lušt?ní jendoduchých šifrových úloh, vyjde 19.12.2004.

Krátké zpožd?ní v jeho dokon?ení je zp?sobeno moji ch?ipkou a n?kolika denním problémem s ADSL p?ipojením ...

Prosím, neposílejte mi proto další e-maily s upozorn?ním, že jste dnes (tj. 15.12) neobdrželi kód k jeho stažení...

D?kuji za pochopení a trp?livost ....

Zdroj: http://crypto-world.info/index2.php
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - IT security - velké množství webovských odkaz?
P?edpov?? v oblasti bezpe?nosti IT na rok 2005 - starší ->>
Design: Webdesign