Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Guru kryptografie volá po nových SSL certifikátech

26.06.2009
Dr. Taher Elgamal (vynálezece technologie SSL) - certidikátys MD5 jsou stále používán, a to i p?es známé výsledky o možnostech pro vytvá?ení kolizí této hashovací funkce.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2009/06/25/ssl_cert_revamp_urged/
Autor: JP


<<- novější - IBM p?ichází s novým p?ístupem k šifrování
Secunia: nezabezpe?ené programy na jednotlivých po?íta?ích - jejich pom?r je vysoký - starší ->>
Design: Webdesign