Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehnaná hodnocení kybernetických nebezpe?í?

25.06.2009
Jevgenij Morozov v rozsáhlém ?lánku vyslovuje spíše skeptický pohled na sou?asné popisy kybernetických hrozeb. Poukazuje na to, že ?asto jsou vyslovována silná slova, která však nejsou podep?ena faktickými argumenty. Odvolává se t?eba na Marcuse Ranuma, analytika, který je rovn?ž tak znám svými skeptickými názory.

Poznámka (J.P): Autor však zanedbává jeden moment. Na situaci se dívá staticky, z hlediska práv? aktuálního stavu. Bohužel vývoj v této oblasti jde dop?edu velice rychle a práv? obavy z dynamiky tohoto vývoje jsou skute?n? na míst?.
Zdroj: http://www.bostonreview.net/BR34.4/morozov.php
Autor: JP


<<- novější - Secunia: nezabezpe?ené programy na jednotlivých po?íta?ích - jejich pom?r je vysoký
Finjan: Cybercrime Intelligence Report, Issue 2, 2009 - starší ->>
Design: Webdesign